บ้านแก้วใน

บ้านแก้วในสวน

บ้านพักโฮมสเตย์ ของนางลำพูน พรรณไวย บริเวณหน้าบ้านของป้าลำพูน มีรั้วบ้านติดกันมีลานนั่งเล่นใต้ต้นมะกอกน้ำ รับลมเย็นๆ จากแม่น้ำเจ้าพระยา และบริเวรบ้านยังมีฐานเรียนรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์สมุนไพรอายุวัฒนะอีกด้วยและยังมีกิจกรรมเดินชมสวนผสม “บ้านแก้วในสวน” ของป้าลำพูน ในสวนมีมะนาว ละมุด มะม่วงหาวมะนาวโห่ กระท้อนปุยฝ้าย และพืชผักสมุนไพร อีกมากมายหลายชนิด

ที่ตั้งที่พัก : 13/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาที่พัก : –

ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : –

รูปภาพอาหาร : ไม่มีรูปภาพอาหาร

รูปภาพที่พัก :

แผนที่การเดินทาง

เมษายน 5, 2018

บ้านแก้วในสวน

บ้านแก้วในสวน บ้านพักโฮมสเ […]