ตลาดโก้งโค้ง

ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายย้อนยุคมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันโดยมีทั้งพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารคาวหวาน ในราคาที่ไม่แพง

ภาพจาก Go-Ayutthaya.com

แผนที่การเดินทาง