พระราชวังบางปะอิน

เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและได้รับบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในมีพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม

ภาพจาก www.painaidii.com

แผนที่การเดินทาง