รายชื่อโฮมสเตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พฤษภาคม 7, 2018
รายชื่อโฮมสเตย์ภาคใต้
พฤษภาคม 7, 2018

รายชื่อโฮมสเตย์ภาคกลาง

รายชื่อโฮมสเตย์ภาคกลาง

รหัส

รายชื่อ

พื้นที่ศึกษา

จังหวัด

ภาค

1

โฮมสเตย์เกาะเกิด ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา กลาง

2

โฮมสเตย์บ้านคลองหัวช้าง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี สระบุรี กลาง

3

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี กลาง