รายชื่อโฮมสเตย์ภาคเหนือ
พฤษภาคม 7, 2018
รายชื่อโฮมสเตย์ภาคกลาง
พฤษภาคม 7, 2018

รายชื่อโฮมสเตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโฮมสเตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัส

รายชื่อ

พื้นที่ศึกษา

จังหวัด

ภาค

1

โฮมสเตย์เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ

2

โฮมสเตย์บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ

3

ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เลย ตะวันออกเฉียงเหนือ

4

วิสาหกิจชุมชนศิลาโฮมสเตย์ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ

5

โฮมสเตย์บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ

6

กิจกรรมชมทะเลบัวแดง (ท่าเรือบ้านเดียม) ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ

7

ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม อ.พิบูลลักษณ์ จ.อุดรธานี อุดรธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ