รายชื่อโฮมสเตย์ภาคเหนือ

รหัส

รายชื่อ

พื้นที่ศึกษา

จังหวัด

ภาค

1

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เชียงราย เหนือ

2

โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ เหนือ

3

โฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ เหนือ

4

โฮมสเตย์บ้านสันติชล ตำบล เวียงใต้ อำเภอ ปาย แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เหนือ

5

โฮมสเตย์บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา เหนือ

6

โฮมสเตย์อุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน เหนือ

7

ผลิตภัณฑ์ลำไยสีทอง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน เหนือ

8

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สุโขทัย เหนือ

9

โฮมสเตย์บ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก เหนือ

10

กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก เหนือ

11

ผลิตภัณฑ์ข้าวแคบ/ ทุเรียนกวน/ ทุเรียนทอด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เหนือ