ป้าลำเจียก
เมษายน 5, 2018
 วิวัฒนาการชุมชนปากน้ำประแส
เมษายน 6, 2018

รายชื่อโฮมสเตย์ประแส

รายชื่อโฮมสเตย์ประแส 

ลำดับ

ชื่อโฮมสเตย์ ชื่อ-สกุลเจ้าของ จำนวนห้องพัก

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านแสมผู้ วีณา วงษ์ไพศล 1 ห้องโถง

2

บ้านโปรงทอง กาญจนา บูรณะชาติ 1 ห้องโถง

3

บ้านยินดี ยินดี มะลิแย้ม 1 ห้องโถง

4

บ้านอำพร อำพร อภิญ 3 ห้องนอน 1 ห้องโถง 08-1715-7727 09-4626-6442

5

บ้านลูกน้ำ ด.ต.ปฏิภัทร วิมุติ 3 ห้องนอน 06-2916-9562 06-2945-9495

6

เกดแก้วโฮมสเตย์ สุกิจ ใจตรง 8 ห้องนอน 08-9244-4267

7

กุ๊กกิ๊กโฮมสเตย์ อำนวย เทพพิทักษ์ 10 ห้องนอน 08-4712-3839 08-9934-4433

8

แสงมุกดาโฮมสเตย์ ศรีวรรณ มุกดาสนิท 6 ห้องนอน  08-1399-8756

9

อมราโฮมสเตย์ จิรวรรณ เจริญพร 4 ห้องนอน 08-9949-7746 08-9099-4141

10

บ้านชานสมุทรโฮมสเตย์ ศิริรัตน์ ชาญเชี่ยว 8 ห้องนอน 038-661-042 , 081-209-2108

11

บ้านชนะชลโฮมสเตย์ สุธี เอื้อเฟื้อ 3 ห้องนอน 1 ห้องโถง 038-661-243 08-5276-1616

12

สบายดีโฮมสเตย์ สารัช บุญเลื่อน 6 ห้องนอน 08-6831-7268

13

บ้านวาสนาโฮมสเตย์ วาสนา วงศ์เกี่ย 6 ห้องนอน 038-661-201

14

บ้านก๋งจื้อโฮมสเตย์ ประสาท เนินชัย 8 ห้องนอน 09-2252-9618 08-4873-3883

15

บ้านมนต์จินดา สุภาพร ฉุยฉาย 5 ห้องนอน 06-2289-4656

16

บ้านสุดสาครโฮมสเตย์ ยุภา จิทานนท์ 10 ห้องนอน 08-1177-1778

17

มงคลศิริโฮมสเตย์ มงกุฎ เจริญพร 08-6300-9953

18

บ้านอุ่นรัก ทัศนีย์ เอื้อตระกูล 08-1612-6671

19

ดีดีโฮมสเตย์ สมลักษณ์ เนเลอซ 7 ห้องนอน 08-5170-0064

20

บ้านเคียงคลองโฮมสเตย์ ประทีป เจริญกัลป์ 9 ห้องนอน 08-1996-3038