ป้าลำเจียก

โฮมสเตย์นางลำเจียก ทองกลม เป็นโฮมสเตย์เกาะเกิด โดยได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บ้านป้าลำเจียก เป็นบ้านริมน้ำเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยยกสูงหนีน้ำท่วม มีชานพักหน้าบ้านให้นั่งเล่นรับลมเย็นๆ จากแม่น้ำ

ที่ตั้งที่พัก :  13/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคาที่พัก : –

ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : –

รูปภาพอาหาร : ไม่มีรูปภาพอาหาร

รูปภาพที่พัก :