วัดพยาญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดพยาญาติหรือวัดนอก ตามที่ชาวบ้านเรียกขานเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2100 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่าวัดพยาญาติเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดพระญาติการาม เพราะผู้สร้างวัดซึ่งมียศเป็นพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพี่น้องกัน วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำซึ่งองค์จริงด้านในเป็นทองคำแท้ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า 300 ปี ใครมีเรื่องทุกข์ใจจะมาบนหลวงพ่อดำก็จะสัมฤทธิ์ผล ด้านหน้าวัดมีต้นมะขามยักษ์ 2 ต้นอายุนับร้อยปีซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงปลูกไว้ ในวัดนี้ยังมีอุโบสถเป็นรูปเรือสำเภาโบราณด้วย

แผนที่การเดินทาง