วัดเชิงท่า จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อกว่า 300 ปี ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าเนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะขอม ปางห้ามสมุทร ซึ่งอายุกว่า 100 ปีที่พบในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด ด้านหน้าวัดริมน้ำมีต้นโพธิ์ และต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีอยู่หลายต้น จนมีการตั้งศาลเจ้าแม่ตะเคียน และมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใต้ต้นโพธิ์ที่ขึ้นเคียงคู่กับต้นตะเคียนอายุนับร้อยปี

แผนที่การเดินทาง