วัดตะเคียนงาม ประแส จ. ระยอง

ซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่อายุกว่า 500 ปี และ 300 ปี และมีเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนทั้งในชุมชนและต่างถิ่น

แผนที่การเดินทาง