ชายหาดแหลมสน ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ชายหาดแหลมสนตั้งอยู่บริเวณปากน้ำประแส  เป็นชายหาดเล็กๆ ที่ทอดยาวไปจนถึงชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เป็นที่ตั้งของวัดแหลมสนซึ่งมีรูปหล่อและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสามารถมองเห็นเรือรบหลวงประแสที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้

แผนที่การเดินทาง