บ้านเคียงคลองโฮมสเตย์

ที่ตั้ง : 44/2 ม .6 ต. เนินฆ้อ อ. แกลง จ. ระยอง

ราคาที่พัก  : คนละ 500 บาทอาหารเช้า 1 มื้อ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-996-3038

Facebook : https://www.facebook.com/kraingklong

รูปภาพอาหาร : ไม่มีภาพอาหาร

รูปภาพที่พัก