บ้านแสมผู้โฮมสเตย์ (ประแส)

จำนวนห้องพัก 1 ห้องโถง

ราคาที่พัก  –

ติดต่อ  โทร. 091-995-6772 และ โทร. 038-661-027

แผนที่  ไม่พบแผนที่

ข้อมูลจาก  http://www.prasae.com/viewcontent.asp?group=19&contentid=105