ของฝาก ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

ของฝาก ปากน้ำประแสจังหวัดระยอง

เนื่องจากคนใน “ชุมชนประแส” ส่วนมากยังคงประกอบอาชีพประมงอยู่ ดังนั้นของฝากขึ้นชื่อ ปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทะเล โดยจะมีจำหน่ายทั้งแบบสด และการจำหน่ายแบบที่ผ่านการแปรรูปด้วยกรรมวิธีถนอมอาหาร เช่น กะปิ เคยแห้ง น้ำปลา ปลาตากแห้ง ปลาแดดเดียว และนอกจากอาหารทะเลแล้ว ยังมีชาใบขลู่และกางเกงเล ที่เป็นสินค้าเด่นประจำตำบล

 

ของฝากประแส