บ้านอุ่นรักโฮมสเตย์

ที่ตั้ง : ม.2 ปากน้ำประแส อำเภอแกลง 21170

ราคาที่พัก : อุ่นรัก1 ท่านละ 500 ต่อท่าน ถ้า 3 เตียง 1500

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-612-6671

Facebook :  https://www.facebook.com/banounruckhomestay

รูปภาพอาหาร : ไม่มีภาพอาหาร

รูปภาพที่พัก