ชายหาดประแส จังหวัดระยอง

ไม่มีภาพจากโฟลเดอร์

อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชายหาดแหลมสน ใกล้กับอนุสรณ์เรือหลวงประแส มีการพัฒนาบริเวณชายหาดให้สะอาด ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อน

ภาพจาก http://www.paiduaykan.com/province/east/rayong/prasae.html

การเดินทาง