wannapa changkaewmanee

ประกาศผลการประกวดโปสการ์ดท่องเที่ยวออนไลน์

จากผลการตัดสินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้น 32 รางวัล โดยได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท มีดังต่อไปนี้

ภาพบรรยากาศในการตัดสินการประกวดโปสการ์ดท่องเที่ยวออนไลน์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจัดส่งหลักการรับรางวัลดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ และผู้รับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นรับรองสำเนา ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ภาพขึ้นไป ให้ท่านกรอกใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตามจำนวนที่ได้รางวัล
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินรางวัล

ส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน

NameSizeHits
ใบสำคัญรับเงิน110.1 KiB231
ใบสำคัญรับเงิน.docx281.0 KiB286
พฤศจิกายน 2, 2018

ประกาศผลการประกวดโปสการ์ดท่องเที่ยวออนไลน์

ประกาศผลการประกวดโปสการ์ดท […]